In de Duitse en Belgische grensstreken zijn er vacatures die door Nederlandse werkzoekenden met inzet van gerichte scholing en bemiddeling in te vullen zijn. Grensoverschrijdend werken vergroot  de arbeidsmarktkansen van Nederlandse werkzoekenden en helpt om tekorten in bepaalde sectoren in België en Duitsland op te lossen.

Om deze arbeidsmarktkansen te benutten, is het Interprovinciale Sectorplan Grenzenloos Werken opgesteld. Met dit sectorplan geven de initiatiefnemers het werken over de grens een extra impuls. Een gezamenlijke arbeidsmarktregio-aanpak aan beide kanten van de grens staat daarbij centraal.

Doelstelling
Het sectorplan stelt ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar om de komende twee jaar 800 Nederlandse werkzoekenden vanuit een uitkering of een baan te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats in België of Duitsland. Het sectorplan richt zich op banen in de volgende grensregio’s:
  • Niedersachsen
  • Nordrhein-Westfalen (waaronder langs de grens met Limburg)
  • De grensregio’s in België (West-Oost Vlaanderen, Limburg en Antwerpen)
De bijdrage is afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanvraagprocedure
Alle bedrijven en instellingen in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensregio’s kunnen gebruik maken van de maatregelen in het sectorplan. Dit kunnen (toekomstige) werkgevers zijn, maar ook arbeidsbemiddelaars, gemeenten en UWV. De werkgever of instelling co-financiert 55% van het traject. De aanvraagprocedure en het bijhouden van de vereiste projectadministratie verloopt via deze webportal. Een uitgebreide beschrijving van de eisen en procedure treft u binnenkort aan op deze website. U kunt vanaf nu wel vrijblijvend een inlogaccount aanmaken.

Samenwerkingspartners
Het sectorplan ‘Grenzenloos Werken – Interprovinciaal Sectorplan Grensoverschrijdende arbeid Duitsland en België’ is een gezamenlijk initiatief van FNV, VNO-NCW/ MKB Noord, VNO-NCW Midden en VNO-NCW Oost, UWV, VNG, CNV en de grensprovincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Groningen. Zij vormen het samenwerkingsverband Grenzenloos Werken. De provincies Gelderland en Overijssel zijn betrokken als netwerkpartners die vanuit hun eigen regionale sectorplannen activiteiten uitvoeren.